Våra projekt mars 2008

Sällskapets målsättning manifesteras i ett antal konkreta projekt som närmare kommer att presenteras på vår webbplats allteftersom de får substans. Klicka på länkarna nedan.

Projekt

1. Andron A

     - konferens med extern expertis Genomförd 2003
     - laseruppmätning med terrester laserskanner Mätning gjord 2004
     - statisk analys Klart hösten 2007
2. Produktion och uppsättning av informationsskyltar 10 tavlor uppsatta 2005, ytterligare 7 tavlor uppsatta 2007
3. Inventering av begränsningsmurar Genomfört 2004
4. Iordningsställande av entrén till området Genomfört 2004
5. Inventering av Labrandafynd i Bodrummuséet Genomfört 2004
6. Iordningsställande av utställningsrum/skyddstak på området Lösningsförslag under diskussion
7. Revidering och rekonstruktion av delar av Oikoi Under beredning
8. Nedtagning av templets entablementuppsättning Under beredning
9. Inventering av Labrandafynd i Izmirmuseet Inledd sommaren 2004
10. Fortsatt undersökning av Östra stoan Inledd sommaren 2005
11. Fortsatt undersökning av den bysantinska kyrkan Inledd sommaren 2005
12. Produktion av en guidebok Klart hösten 2007