Labranda är
- en av antikens centrala platser - "ett andra Delphi" i sydvästra Turkiet
- en av Sveriges största arkeologiska satsningar
- en omistlig del av vårt världsarv och svenska kulturarv

Labrandasällskapet vill
- skapa medel för bevarande Kramba casino och synliggörande av tempelplatsen
- göra ett relativt okänt Labranda mer känt
- förbättra tillgänglighet och dokumentation för besökare