Labrandasällskapets tillkomst

I september 2002 var vi en grupp svenskar som hade möjlighet att på plats få uppleva Labranda under ledning av docent Lars Karlsson från Uppsala. Vi fascinerades av Labrandas fantastiska belägenhet högt upp i bergsmassiven ovanför den anatoliska västkusten, med milsvid utsikt ner i dalgångarna, och vi kunde konstatera att det var en plats vald med omsorg för kulten av gudarnas härskare. Vår grupp från höstens resa har därför bildat ett sällskap, som vill verka för att det unika tempelområdet bevaras, underhålls och vidareutvecklas, till glädje för nya besökare, svensk arkeologi och humanistisk forskning.                                                                 

Labranda riskerar att förfalla och utplånas

Genom utgrävningar sedan 1948 öppnade svenska arkeologer världens ögon för betydelsen av denna svårtillgängliga kultplats. Därmed blev Labranda  en del av det svenska vetenskapliga kulturarvet.

Forskningsfonder ger inga medel till underhåll och restaurering, eftersom sådant inte är forskning. Därför vill vi inom Labrandasällskapet försöka finna annan finansiering för att kunna underhålla Labranda på ett sätt som hedrar svensk arkeologi och humanistisk forskning.

Varför stödja Labranda?

- Omöjligt att få statliga forskningsmedel projekt som avser bevarande och synliggörande
- Labranda jämförelsevis okänt trots sin centrala roll i antikens historia
- Området är svårtillgängligt och saknar dokumentation för besökare
- Fortgående förfall kan förstöra delar av området för alltid
- Viktigt arkeologiskt arbete återstår

Läs mer om att stödja Labrandaprojektet.

Till huvudsidan