Labrandaguiden

Pontus Hellströms efterlängtade bok om LABRAUNDA har underrubriken: 

Zeus Labraundos helgedom i Karien.

En beskrivning av de svenska utgrävningarna 

Boken, som utkom 2007,  omfattar 160 sidor med ett tjugotal kartor och drygt hundra vackra färgbilder, till stor del tagna av Lars Karlsson. Boken har tryckts på engelska , turkiska och svenska.

Priset för boken är 100 kr och nettointäkten av försäljningen går självfallet till andra ändamål med anknytning till Labrandasällskapets projekt.  

Boken kan beställas från Labrandasällskapet (se nedan). Ett belopp för porto och paketering tillkommer. Boken kan även köpas vid Labrandasällskapets medlemsmöten  och i Medelhavsmuseets butik för 150 kr.

Beställning av Labrandaguiden

görs genom insättning av nedan angivet belopp på Labrandasällskapets plusgiro 34 60 94 -6. Porto och paketering ingår med 40 kr. Boken skickas per post till den adress som anges på inbetalningen.

1 ex - 140 kr

2 ex - 240 kr

3 ex - 340 kr

Vid beställning av mer än tre exemplar kontakta sällskapets kassör Hans Selander på tel 08–592 555 07 eller epostadress  hans.selander@ditam.se