Styrelse

Désirée Edmar ledamot 08-649 23 45 desiree.edmar@telia.com
Lars Göransson ledamot 08-83 38 50 lars.08833850@bredband.net
Pontus Hellström  adjungerad 08-31 48 96 hellstrom@swipnet.se
Lars Karlsson vice ordförande 08-710 50 42, 070-473 69 14 lars.karlsson@antiken.uu.se
Sten Niklasson ordförande 08-755 42 46, 070-623 10 74 sten.niklasson@telia.com
Lilian Nylinder adjungerad 08-712 19 55 lilian.nylinder@yahoo.se
Viveka Petrén Holmgren ledamot 070-884 77 41 viveka.petren@beta.telenordia.se
Hans Selander kassör 08-592 555 07 hans.selander@ditam.se
Hans Örnhall sekreterare 08-716 21 93 hans.oernhall@swipnet.se

Sällskapets adresser

Ordförande: Kassör:
Labrandasällskapet
c/o Sten Niklasson
Ekbacksvägen 33 B
182 38  DANDERYD
Labrandasällskapet
c/o Hans Selander
Tvärgränd 5
193 30 SIGTUNA

Webbplats http://www.labranda.se                           

Plusgiro 34 60 94-6