Bakgrund

Sveriges största arkeologiska satsning i Turkiet är utgrävningarna i Labranda i det antika Karien (sydvästra Turkiet). Labranda är en tempelplats till Zeus, gudarnas fader. Här finns utöver Zeustemplet bla. två stora tempelliknande byggnader, sk. Androner ("Mannasalar") för festbanketterna vid den årliga offerfesten. Den ena är ännu stående med upp till åtta meter höga murar. Labranda är en helt unik plats genom att flertalet av platsens välbevarade byggnader uppfördes under en enda generation. Vi kan därför här uppleva miljön som vid ett fruset ögonblick just i den tid, då Maussollos levde och verkade, i mitten av 300-talet f.Kr.

Mausollos var en av antikens mest berömda härskare genom att han i Halikarnassos (nuvarande Bodrum) lät uppföra ett av antikens sju underverk, det väldiga Mausoleet, ett ord som i själva verket just betyder Maussollos grav. I Halikarnassos finns nu bara grunden till Mausoleet kvar och där har Maussollos själv inte lämnat några andra spår. I Labranda däremot möter vi honom på ett mycket påtagligt sätt. I väldiga bokstäver på marmorbjälken över entrén till en av bankettbyggnaderna står hans namn inhugget. Här har han lämnat sin signatur som på ingen annan plats.

Utgrävningarna i Labranda påbörjades 1948 av den legendariske Uppsalaprofessorn Axel W Persson och pågick under sex framgångsrika kampanjer fram till 1960. Nya undersökningar och utgrävningar kom igång 1979 och pågår fortfarande, dock inte årligen pga. brist på medel. En lång rad böcker och artiklar har under åren publicerats om fynden från grävningarna. Men platsen är ännu långt ifrån färdigutgrävd och färdigutforskad. Dessutom finns stora behov av restaurering i synnerhet av den mest välbevarade bankettbyggnaden (Andron A), vars åtta meter höga murar lutar på ett oroväckande sätt.

Läs mer om Labranda.