Aktuellt (mars 2015)

Här finns aktuell information om Labrandasällskapets aktiviteter och projekt.

Läs mer i våra nyhetsblad.   Det senaste finns här.

Labrandasällskapet har upphört enligt beslut på årsmötet 2015-03-22.
2015-03-22, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet söndagen den 22 marss, kl 13-16

Kl. 13.00  Årsmöte. Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat i Nyhetsblad 24.

 

Kl  14.15 (ca)  Labrandamöte

Lars Karlsson, professor, Uppsala universitet

Labrandasällskapet och de senaste tolv årens arkeologiska arbeten i Labraunda

Kaffe  ca 13.45 (biljetter säljes i hörsalen)


2014-11-23, Labrandadag och föreningsmöte på Medelhavsmuseet
 

Söndagen den 23 november 2014, kl 13 -ca 16

  • 13.00   Inledning. Sten Niklasson, Labrandasällskapets ordförande

  • 13.10   Årets utgrävningar och arbeten i Labranda, Lars Karlsson, professor Uppsala universitet och Olivier Henry, Franska institutet i Istanbul

  • 13.30   Årets stora myntfynd i brunnshuset, Harald Nilsson, Myntkabinettet Uppsala

  • 14.00   En data-rekonstruktion av Andron B, Felix Cederling, KTH Stockholm
    

  • 14.30  Kaffe (kaffebiljetter säljes i hörsalen före mötet)
    

  • 15.15   Föreningsmöte


2014-04-06, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet söndagen den 6 april, kl 13-16

Kl. 13.00  Årsmöte. Labrandasällskapets ordförande Sten NIklasson. Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat.

 

Kl  13.20  Labrandamöte

Lars Karlsson, professor, Uppsala universitet
Sommarens utgrävningar och arbeten i Labranda

Maud Webster, forskare, Uppsala universitet
talar om
Siciliens sinnen runt sin nya bok

Lars Karlsson,  Uppsala universitet
Arkeologi på Sicilien

Kaffe  ca 14.15 (biljetter säljes i hörsalen)


2013-11-24, Labrandadag på Medelhavsmuseet

Söndagen den 24 november 2013, kl 13 -16

 • 13.00   Inledning. Sten Niklasson, Labrandasällskapets ordförande

 • 13.10   Årets utgrävningar i Labranda, Lars Karlsson, professor Uppsala universitet

 • 13.45   KOnserveringen av marmor i Labranda, Agneta Freccero, forskare, Rominstitutet mm

 • 14.30   Kaffe (kaffebiljetter säljes i hörsalen före mötet)

 • 15.10   Exedran på tempelterassen, Fredrik Tobin, doktorand, Uppsala universitet

 • 15.30   Utgrävningen i Brunnshusstoan, Ragnar Hedlund, forskare, Uppsala universitet

 


2013-03-17, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet söndagen den 17 mars  2013, kl 13-16

Kl. 13.00  Årsmöte. Labrandasällskapets vice ordförande Lars Karlsson. Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat.

 

Kl  13.20  Labrandamöte

Per Westholm, Visby, berättar om sin far Alfred ”Alfiros” Westholm som ledde Labrandautgrävningarna och började sin bana med Svenska Cypernexpeditionen

Lars Karlsson, Uppsala, berättar om mötet mellan greker och galler i Provence

Jesper Blid, Stockholm, visar Romersk arkitektur med referens till Provence

Kaffe  ca 14.30 (biljetter ā 40 kr säljes i hörsalen)


2012-11-18, Labrandadag på Medelhavsmuseet

Söndagen den 18 november 2012, kl 13 -16

 • 13.00   Inledning. Sten Niklasson, Labrandasällskapets ordförande

 • 13.15   Årets utgrävningar i Labranda, Lars Karlsson, professor Uppsala universitet, Jesper Blid, fil.dr., Stockholms Universitet

 • 14.00   Vad är religiöst rum? Och var finner vi det i Labranda?, Axel Frejman, MA Uppsala universitet

 • 14.30   Kaffe

 • 15.00   Västra Mindre Asien under bronsåldern, Daniel Henningsson, MA Uppsala universitet


Det rika Provence. Ett kulturmöte med Labrandasällskapet mellan greker, galler och romare 7-14 april 2013 med professor Lars Karlsson och fil lic Jesper Blid

En ny resa för medlemmarna i Labrandasällskapet. Läs mer om resan på Paradisresors webbplats. Länk dit finns här.


2012-03-25, Årsmöte och Labrandamöte på Armémuseum

Årsmöte och Labrandamöte på Armémuseet söndagen den 25 mars  2012, kl 13-16

(adressen är Riddargatan 13, ta hissen upp till hörsalen på översta våningen) 

Kl. 13.00  Årsmöte. Labrandasällskapets ordförande Sten Niklasson. Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat.

 

Kl  13.20  Labrandamöte

 • Introduktion. Sten Niklasson och projektledare Lars Karlsson

 • Hekatomnidernas Labranda. Ett av antikens stora byggnadsprojekt. Professor Pontus Hellström

 • Den spännande arkitekturen i Armeniens bysantinska kyrkor. Fil.lic. Jesper Blid, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

 • Kaukasiska mattor med drakmotiv. Professor Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Kaffe  ca 14.30 (biljetter ā 50 kr säljes i hörsalen)


CONSERVATION AND PRESERVATION AT ARCHAEOLOGICAL SITES - LABRAUNDA

av Agneta Freccero

Labrandasällskapet lämnade under 2011 bidrag till Agneta Freccero för deltagande i en fyradagarskonferens i Istanbul benämnd "Vetenskap och teknologi för att skydda kulturarvet i Medelhavsområdet". Agneta skrev till konferensen en artikel med titel enligt ovan. Läs här.


2011-12-04, Labrandamöte på Armémuseum

Söndagen den 4 december 2011, kl 13 -16

(adressen är Riddargatan 13, ta hissen upp till föreläsningssalen på översta våningen)

 • 13.00   Introduktion av sällskapets ordförande Sten Niklasson och projektledare professor Lars Karlsson

 • 13.15   Utgrävningarna i västra kyrkan och de nya absiderna, Fil.lic. Jesper Blid, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

 • 13.45   The moving of the 4-ton sarcophagus in the Built Tomb, Fil.dr. Olivier Henry, Franska Institutet i Istanbul

 • 14.00   Mitt arbete med konservering av Labrandas marmor, Erika Andersson, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

 • 15.00   Utgrävningen i tornet och andra Labrandanyheter, Projektledare, professor Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet


2011-10-08, Labrandautställning med föredrag på Medelhavsmuseet

På Medelhavsmuseet visas under hösten en stor Labrandautställning med invigning lördagen den 8 oktober. Det anordnas under denna tid även temadagar på museet med anknytning till Labranda.
Ett informationsblad från Lars Karlsson finns här.

Ordinarie höstmöte för Labrandasällskapet blir den 4 december på Armemuseum kl 13-16.
Som vanligt vid våra höstmöten kommer årets utgrävningsarbete att presenteras. Detaljprogram kommer senare.

 


2011-03-13, Årsmöte och Labrandamöte på Armémuseum

Söndagen den 13 mars 2011, kl 13 -16

(adressen är Riddargatan 13, ta hissen upp till föreläsningssalen på översta våningen)

Kl. 13.00        Labrandasällskapets årsmöte ( Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat.)

Kl. 13.30        Labrandamöte

 • Ett rum med utsikt? Planeringen av grekiska helgedomar och torg under antiken. Fil.dr. Henrik Boman, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

 • Glimtar från västra Turkiets antika städer. Fil.lic. Jesper Blid, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

 • Labranda från naturhelgedom till persisk paradeisos. Projektledare, professor Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Kaffe 14.30


2010-11-21, Labrandamöte på Medelhavsmuseet kl 13-16

 

Labranda 2010 - Svensk arkeologi i Turkiet. Utgrävningar i forten och i den nya Västra kyrkan samt marmorkonservering.

 • Inledning, Labrandasällskapets ordförande Sten Niklasson och projektledare Lars Karlsson

 • Utgrävningarna i den nyfunna bysantinska Västra kyrkan, Doktorand, fil.lic. Jesper Blid, Stockholms universitet

 • Konservering och skyddande av arkitektonisk marmor och inskrifter i Labranda, Konservator, fil.dr. Agneta Freccero, Göteborgs universitet

 • Resultaten från årets arkeologiska arbeten i Labranda, Professor Lars Karlsson, Uppsala

Kaffe till självkostnadspris ca kl 14.15

 


2010-03-21, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Söndagen den 21 mars 2010, kl 12.30 -16

Kl. 12.30    Labrandasällskapets årsmöte ( Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat.)

Kl. 13.00    Labrandamöte

 • Inledning av Labrandasällskapets ordförande och av projektledare Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet  

 • Från kolonn till tempel, Professor Pontus Hellström, Uppsala universitet  

 • Hur tillverkades dubbelyxorna och hur användes de? Fil.dr. Maria Lowe Fri, Stockholms universitet 

 • Den kommande sommarens arkeologiska arbeten i Labranda, Projektledare Lars Karlsson, Uppsala

Kaffe till självkostnadspris ca kl 14.15


2009-11-22,   Labrandamöte på Medelhavsmuseet

 
LABRAUNDA 2009 - Rapporter från årets svenska utgrävningar i Turkiet

Söndagen den 22 november 2009, kl. 13.00-16

ˇ Introduktion, Labrandasällskapets ordförande Staffan Edmar och projektledare Lars Karlsson

ˇ Utgrävningen av det romerska badet i tetrakonchen och den nya västra kyrkan, doktorand Jesper Blid, Stockholms universitet

ˇ A report from the Marble Tomb excavations, Olivier Henry, Bordeaux/Istanbul-Koc University

ˇ Vad berättar benen från Labrandas gravar, osteolog Anne Ingvarsson-Sundström, Uppsala universitet

ˇ Kaffe ca 14.30

ˇ Resultaten från den geofysiska undersökningen samt utgrävningen av två av Labrandas fort med spännande nya fynd, professor Lars Karlsson, Uppsala

 


2009-03-22, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Kl. 12.30    Labrandasällskapets årsmöte ( Kallelse och årsmöteshandlingar har skickats ut separat.)

Kl. 13.00    Labrandamöte

Tema: 'Konstantinopel-Istanbul under antiken och bysantinsk tid'

 • Ordförande Staffan Edmar hälsar välkommen

 • Lars Karlsson,  "Byzantion och Konstantinopel i antiken"

 • Jesper Blid, "Det bysantinska Konstantinopels kyrkor och mosaiker"

 • Arkitekter/lantmätare Olle och Ulla Joneborg, "Uppmätningarna i Labranda 1960

Avslutning/kaffe ca kl 14.30 (kaffe finns att köpa i museets kafé)


2008-10-22, Jubileumsmöte på Medelhavsmuseet - Labrandautgrävningarna 60 år!

Kl 13-16
 • Introduktion, Labrandasällskapets ordförande Staffan Edmar

 • Utgrävningen av det romerska badet i tetrakonchen, doktorand Jesper Blid, Stockholms universitet

 • A report from the necropolis excavations, Olivier Henry, Bordeaux/Istanbul-Koc University

 • Utgrävningen av det bysantinska fortet och andra arbeten, docent Lars Karlsson, Uppsala

 • En skål för Labranda 60 år! (omkring kl 15)

Flera långväga deltagare kommer att vara med, såsom Kadir Baran från Turkiet, Anne Marie Carstens och ev. 80-årige professorn i arkitektur Kristian Jeppesen från Danmark, vilken inledde de danska utgrävningarna i Halikarnassos och publicerade den första Labraundavolymen år 1955 om propyleerna.


2008-03-16, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

13.15   Årsmöte

14.00  Docent Lars Karlsson, "Restaurering och kulturvård av antika monument i Turkiet

Ingenjörerna Krister Berggren och Stefan Thorstensson,"Rapport om undersökning angående restaurering och förstärkning av Andron A i Labranda"

Doktorand Jesper Blid, "Det bysantinska dopkapellets utveckling med referens till det nyfunna baptisteriet i Labranda"


2007-11-11, Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Labrandamöte  hålls på Medelhavsmuseet söndagen den 11 november kl 13-16 med följande programpunkter:

Staffan Edmar, Labrandasällskapets ordförande och Lars Karlsson, ansvarig för Labrandaprojektet, hälsar välkommen

Fil.dr. Olivier Henry, Bordeaux-universitetet och Koc-universitetet i Istanbul:

"The excavation of the Karian tombs and the finds from Labranda 2007" (på engelska)

 

Doktoranden Jesper Blid:

"Utgrävningen i kyrkan och det nyfunna baptisteriet"

 

Doc. Lars Karlsson:

"Utgrävningen i fortet, restaureringsarbeten och Labrandasällskapets gåvor"

Kaffepaus ca kl 14.30 (kaffe finns att köpa i museets kafé)


2007, oktober, Labrandaguiden

Nu har den kommit, Pontus Hellströms efterlängtade bok om LABRAUNDA! Underrubriken lyder: Zeus Labraundos helgedom i Karien. En beskrivning av de svenska utgrävningarna. Boken omfattar 160 sidor med ett tjugotal kartor och drygt hundra vackra färgbilder, till stor del tagna av Lars Karlsson. Bokens författare och övriga medverkande ingen nämnd och ingen glömd är verkligen att lyckönska! Som bekant har boken tryckts på engelska , turkiska och svenska. Upplagan har nu fördelats mellan det turkiska förlaget Ege, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och Labrandasällskapet jämte författare och utgrävare. 

Priset för boken, som kan köpas vid våra medlemsmöten och i Medelhavsmuseets butik, är 150 kr. Det är också möjligt att beställa boken från Labrandasällskapet (se beställningsanvisningar nedan). Då tillkommer ett belopp för porto och paketering. Nettointäkten av försäljningen går självfallet till andra ändamål med anknytning till Labrandasällskapets projekt.

 

Beställning av Labrandaguiden

görs genom insättning av nedan angivet belopp på Labrandasällskapets plusgiro 34 60 94 -6. Porto och paketering ingår med 40 kr. Boken skickas per post till den adress som anges på inbetalningen.

1 ex - 190 kr

2 ex - 340 kr

3 ex - 490 kr

Vid beställning av mer än tre exemplar kontakta sällskapets kassör Hans Selander på tel 08592 555 07 eller epostadress hans.selander@ditam.se


2007-03-25, Årsmöte och Labrandamöte på Medelhavsmuseet

Årsmötet hålls på Medelhavsmuseet söndagen den 19 mars kl 13.00. Kallelse har skickats ut i slutet av februari.

Efter årsmötet vidtar kl 13.30 - 16.00 ett Labrandamöte  med följande program:

Professor Pontus Hellström, Uppsala universitet:

Upptäckten av Labranda av 1800-talets äventyrare

Projektledare Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet:

Historien om staden Bysans-Konstantinopel

Kaffepaus ca kl 14.30 (kaffe finns att köpa i museets kafé)


2006-11-12, Labrandamöte på Medelhavsmuseet
Labradamöte hålls på Medelhavsmuseet söndagen den 12 november 2006 kl 13-16. Museet har fri entre. Mötet är öppet för alla intresserade och pogrammet är följande:

Staffan Edmar, sällskapets ordförande: Inledning: 4 nya skyltar!

Projektledare Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet samt fil.mag. Lovisa Strand och fil. mag. Jesper Blid: Rapport från årets arbeten i Labranda. Utgrävningarna i kyrkan, keramikstudiet från Östra stoan och uppmätningarna av de fristående forten

Kaffepaus (kaffe finns att köpa i museets kafé)

Doc. Gunnel Ekroth, Institutionen för arkeologi och antik kultur, Stockholms universitet: Offermåltider i antika helgedomar. Vad offrade man, vad åt man?


2006-03-19, Årsmöte och medlemsträff på Medelhavsmuseet
Årsmötet hålls på Medelhavsmuseet söndagen den 19 mars kl 12.30. Kallelse har skickats ut i mitten av februari.

Efter årsmötet vidtar kl 13.15 - 16.00 ett minisymposium med följande program:

Labrandasällskapets ordförande Staffan Edmar, Inledning: Sällskapets nya projekt

Projektledare docent Lars Karlsson, fil.mag. Jesper Blid och fil.mag. Lovisa Strand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet berättar om den kommande sommarens arkeologiska arbeten i Labranda: Uppmätning av de fristående forten (Lars Karlsson), utgrävning i baptisteriet i den bysantinska kyrkan (Jesper Blid) och keramiken från den Östra stoan (Lovisa Strand)

Lars Karlsson berättar med bilder historien om Troja och Trojanerna

Kaffe (köpes i Medlehavsmuseets café)

Professor Pontus Hellström visar samlingarna på Medelhavsmuseet och talar om museets ombyggnad


2005-10-23, Medlemsträff på Museum Gustavianum i Uppsala
Gustavianum är den monumentala byggnad, mittemot domkyrkans torn, som uppfördes på 1620-talet för att hysa det återuppståndna Uppsala universitet. Läs mer i Nyhetsblad nr 5.

Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala, söndagen den 23 oktober kl 13-16

För att täcka lokalkostnaden räknar vi med att medlemmar i Labrandasällskapet bidrar med 25 kr och övriga med 50 kr. Studenter går dock in gratis.

Kl. 13.00. Staffan Edmar, sällskapets ordförande, hälsar välkommen.Lars Karlsson, ledare för Labrandaprojektet berättar om årets arbeten och visar bilder på de nio fina skyltarna!

Kl. 13.30. Peter Liljenstolpe, utbildningsledare på universitetet, berättar om sitt arbete med forskningen runt Norra Stoan i Labranda (se Nyhetsblad 2).

Kl. 14.00. Lovisa Strand berättar om årets arbeten med Östra Stoan.

Kl. 14.15. Jesper Blid visar utgrävningarna i absiden i den bysantinska kyrkan.

Kl. 14.30. Paus (Kaffe och bulle/kaka kostar 35 kr i Domkyrkokaféet).

Kl. 15.00. Visning av Museum Gustavianum. (Gratis entré.)


2005-03-20, Årsmöte i Labrandasällskapet

Årsmötet hålls på Medelhavsmuseet söndagen den 20 mars kl 12.15. Kallelse har skickats ut i slutet av februari.


2005-03-20, Labranda 2005, Svensk arkeologisk forskning i Turkiet

Medelhavsmuseet, söndagen den 20 mars 2005, kl 13 - 16 (fri entré)

Inledning

Labrandasällskapets ordförande Staffan Edmar och projektledare Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Labranda: en orakelhelgedom?

Professor Pontus Hellström, Uppsala universitet

Den kommande sommarens arkeologiska arbeten i Labranda: Uppmätning av murarna (Lars Karlsson), ny studie av den tidigkristna kyrkan ( Jesper Blid) och keramiken från den Östra stoan (Lovisa Strand)

Projektledare Lars Karlsson och magisterstudenterna Jesper Blid och Lovisa Strand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

Ca kl 14.30 Kaffe till självkostnadspris

 

Antikens stadsmurar från Troja till Konstantinopel

Docent Lars Karlsson

 Läs mer i nyhetsblad nr 4

 


2004-10-17, Labranda 2004, Temadag om laseruppmätning och fortifikationer

Organiserad av Labrandasällskapet på Medelhavsmuseet, 
söndagen den 17 oktober 2004 (obs dagen) ,
kl. 13.00-16.00

Labrandasällskapets ordförande Staffan Edmar och projektledare Lars Karlsson, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Inledning

 

Professor Pontus Hellström och docent Lars Karlsson, Uppsala universitet

Rapport från årets arbeten i Labranda: fortifikationerna på akropolen och försvaret av helgedomen

 

Lantmätare, Civ. Ing. Ivar Andersson, Sweco, Stockholm

Preliminära resultat från laseruppmätningen av Andron A

 

Ca kl. 14.30 Kaffe till självkostnadspris

 

Arkitekt Thomas Thieme, Göteborg

Zeustemplet i Labranda och den joniska arkitekturens utveckling

 Läs mer i nyhetsblad nr 3!


2004-02-21, Årsmöte i Labrandasällskapet

Årsmötet hålls på Medelhavsmuseet lördagen den 21 februari kl 12.30. Kallelse har skickats ut i början av februari.


2004-02-21, Labranda 2004, Temadag om svensk arkeologisk forskning i Turkiet

Organiserad av Labrandasällskapet på Medelhavsmuseet,  lördagen den 21 februari 2004, kl. 13.00-16.00

Kl. 13.00 Labrandasällskapets ordförande Staffan Edmar och Lars Karlsson, Uppsala universitet

Inledning

Kl. 13.15 Professor Pontus Hellström, Stockholm

Dechiffreringen av det kariska alfabetet

Kl. 13.45 Fil.dr. Peter Liljenstolpe, Uppsala universitet

Arbetet med rekonstruktionen av den romerska stoan till kejsar Trajanus

Kl. 14.15 Kaffe till självkostnadspris

Kl. 14.45 Lantmätare, Civ. Ing. Ivar Andersson, Sweco,Stockholm

Beskrivning av årets laseruppmätningar av Andron A med visning av det nya instrumentet som läser av 600.000 mätpunkter per sekund på byggnaden!

Kl. 15.15 Docent Lars Karlsson, Uppsala

Den kommande sommarens arkeologiska arbeten i Labranda

Kadir Baran, Ankara universitet, presenterar sitt arbete


2003-10-17, Medlemsträff på Medlehavsmuseet
 • Styrelsen informerade om sällskapets projekt och vad som hittills gjorts.
 • Pontus Hellström och Lars Karlsson berättade om och visade bilder från sommarens arbeten i Labranda.
 • Nils Sandstedt berättade om skyltprojektet.